HSLF-FS 2023:21
Åtgärder

Åtgärder


I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430–433 och 451–454 ingår tandextraktion i samma kvadrant. 

I åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

 

 401 
 402 
 403 
 404 
 405 
 406 
 407 
 408 
 409 
 410 
 420 
 421 
 422 
 423 
 424 
 425 
 426 
 427 
 428 
 429 
 430 
 431 
 432 
 433 
 436 
 446 
 447 
 448 
 451 
 452 
 453 
 454 
 480 

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom exkavering oavsett metod, nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), torrläggning, putsning och polering, ocklusionsanpassning samt vid behov kontrollröntgen. 

Endast fyllningar utförda med fyllningsmaterial avsedda för permanent bruk är ersättnings­berättigande. Till fyllningsmaterial avsedda för permanent bruk räknas även inlägg inklusive dess cementering.

I åtgärderna ingår även återbesök för kontroll och justering.

 

 701 
 702 
 703 
 704 
 705 
 706 
 707 
 708 

 

 800 
 801 
 802 
 803 
 804 
 805 
 806 
 807 
 808 
 809 
 811 
 812 
 813 
 814 
 815 
 822 
 823 
 824 
 825 
 826 
 827 
 828 
 829 
 831 
 832 
 833 
 834 
 835 
 836 
 837 
 839 
 845 
 846 
 847 
 848 
 850 
 852 
 853 
 854 
 855 
 856 
 857 
 858 
 859 
 861 
 862 
 863 
 865 
 871 
 872 
 873 
 874 
 875 
 876 
 877 
 878 
 881 
 883 
 884 
 888 
 889 
 892 
 893 
 894 
 895 
 896 
 897 

 921 
 922 
 923 
 924 
 925 
 926 
 928 
 929 
 940 
 941