HSLF-FS 2019:9
Åtgärder » 141

141

Studiemodeller för behandlingsplanering

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för studiemodeller av båda käkarna och index. 

Åtgärden är endast ersättningsberättigande när studiemodeller behövs för behandlingsplanering. 

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per dag och behandlare.

Referenspris: 600 kr
Referenspris specialistandvård: 600 kr

fr.o.m. 2020-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 141–164 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient ska få en ny helprotes. För att proteständerna i överkäken ska få rätt form, så har jag tagit en modell av patientens gamla protes. Kan jag använda åtgärd 141 för studiemodell då?

Svar

Åtgärd 141 Studiemodell för behandlingsplanering, är en åtgärd vid undersökning och diagnostik och är endast ersättningsberättigande inom tillstånd 1001-1302 för undersökningar. Ersättning lämnas för åtgärd 141 när studiemodeller krävs för behandlingsplanering. Detta framgår av åtgärdstexten. Åtgärden inkluderar index och modeller i bägge käkarna.

Ersättning lämnas därför inte för åtgärd 141 när modellen tas för att tandteknikern ska se vilken form de gamla proteständerna har. Extra modell för detta syfte ingår i åtgärderna för hel under- eller överkäksprotes.