HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 362

362

Lustgassedering, per gång

Åtgärdsbeskrivning

I åtgärden ingår information om lustgassedering, introduktion med syrgas, lustgasupptrappning, lustgasavtrappning, syrgasavtrappning samt kort övervakning efter slutförd sedering.

Referenspris: 935 kr
Referenspris specialisttandvård: 935 kr

fr.o.m. 2024-01-15

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.