HSLF-FS 2021:37
Åtgärder » 362

362

Lustgassedering, per gång

Åtgärdsbeskrivning

I åtgärden ingår information om lustgassedering, introduktion med syrgas, lustgasupptrappning, lustgasavtrappning, syrgasavtrappning samt kort övervakning efter slutförd sedering.

Referenspris: 865 kr
Referenspris specialistandvård: 865 kr

fr.o.m. 2022-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande