HSLF-FS 2022:26
Åtgärder » 362

362

Lustgassedering, per gång

Åtgärdsbeskrivning

I åtgärden ingår information om lustgassedering, introduktion med syrgas, lustgasupptrappning, lustgasavtrappning, syrgasavtrappning samt kort övervakning efter slutförd sedering.

Referenspris: 900 kr
Referenspris specialisttandvård: 900 kr

fr.o.m. 2023-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.