HSLF-FS 2021:37
Åtgärder » 881

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för reparation utan tandteknisk insats.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per käke, dag och behandlare.

Referenspris: 1 160 kr
Referenspris specialistandvård: 1 485 kr

fr.o.m. 2022-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 880–884 ingår alla material om inte annat anges i åtgärdstexten, alla moment vid behandling såsom provisorium på implantatet, förslutning, cementering, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten.

I åtgärderna ingår även kontroll och eventuell justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.