HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 873

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för täckprotes på implantat i helt tandlös överkäke.

I åtgärden ingår förankringselement och distans oavsett typ.

Referenspris: 24 870 kr
Referenspris specialisttandvård: 27 675 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 871–878 ingår alla material om inte annat anges i åtgärdstexten, alla moment vid behandling såsom preprotetisk bettslipning, förslutning, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten.

I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden. Justering ingår dock inte om tänder eller implantat i protesområdet tagits bort inom ett år innan protesen slutförts.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Lämnas ersättning för distans enligt åtgärd 858 när en täckprotes utförs?

Svar

Nej, det lämnas ingen ersättning för distans (åtgärd 858) när en täckprotes (åtgärd 871 – 873) utförs, vilket framgår i åtgärdstexten för 858. I åtgärdstexten för 871 – 873 står att förankringselement och distans oavsett typ ingår i åtgärderna. Det är således endast implantaten, åtgärd 420, som rapporteras separat.