HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 800

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden är endast ersättningsberättigande för krona eller onlay som är laboratorieframställd eller framställd med CAD/CAM-teknik.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 801, 804, 850, 852, 853 eller med utbytesåtgärd 926 eller 929 i samma käke under samma dag.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per käke, dag och behandlare.

Se bilaga 4 allmänna råd.

Referenspris: 6 485 kr
Referenspris specialisttandvård: 7 820 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 800–809 ingår alla material och moment vid behandling såsom nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), exkavering och preprotetiska fyllningar, preprotetisk bettslipning, provisorium, cementering oavsett cementeringsmetod, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilka åtgärder är ersättningsberättigande för preprotetiska fyllningar?

Svar

Det finns inga åtgärder för preprotetiska fyllningar inom tandvårdsstödet. Dessa fyllningar ingår i åtgärderna för att utföra tandstödd protetik. Detta framgår av den inledande texten för åtgärd 800 - 809 för tandstödd protetik i föreskriften.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

En åtgärd 800 används när en enda krona görs i en käke. Innebär det att jag kan rapportera en åtgärd 800 i varje käke, dvs två stycken vid samma tillfälle? 

Svar

Ja, åtgärd 800 är ersättningsberättigande en gång per patient, käke, dag och behandlare. Det vill säga ersättning kan lämnas för två stycken åtgärd 800 samma dag när en utförs i vardera käken.

Begränsningen för åtgärd 800 är satt till käke eftersom behandling av olika käkar innebär ytterligare definitivavtryck, särskild arbetsmodell mm vilket ökar kostnaden för behandlingen.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Hur kan man göra en fullgod dokumentation när en tand frakturerar under arbetets gång om man inte har dokumenterat tandens ursprungliga tillstånd?

Svar

Om en tand t ex frakturerar under arbetets gång och ett nytt tillstånd uppkommer ska det nya tillståndet dokumenteras om tandstödd protetik, åtgärd 800–809, planeras.  När det inte är möjligt att dokumentera det ursprungliga tillståndet ska dokumentationen i stället ske så snart det är möjligt, se regel D.1 Dokumentation.  

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilken ersättning lämnas från det statliga tandvårdsstödet när en laboratorieframställd krona utförs på tand i position 7 vid en omfattande fraktur?

Svar

Samma regler för krona gäller för alla tänder inom position 1 till 7.

För att tillstånd 4081Omfattande fraktur eller omfattande förlust av tandsubstans ska vara uppfyllt ska frakturen vara omfattande enligt regel D.3 Kronregel. Detta innebär att den sammanlagda skadan på tanden, som även inbegriper ytor som tidigare ersatts med fyllningsmaterial, ska omfatta minst fyra av fem ytor på en molar, eller så ska två tredjedelar av tandens kronvolym vara förlorad. Ersättning lämnas då för åtgärd 800 eller 801 för permanent tandstödd krona.

Om kraven för 4081 inte är uppfyllda och tanden har en mindre fraktur föreligger istället tillstånd 4080 Fraktur eller förlust av tandsubstans. Ersättning lämnas då för utbytesåtgärd 922 om en laboratorieframställd krona utförs.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag har gjort två kronor i underkäken på en patient. När jag skulle cementera kronorna, passade inte den ena, så jag var tvungen att ta ett nytt avtryck och cementera den vid ett senare tillfälle. Blir det åtgärd 801 för båda kronorna eftersom de påbörjades samtidigt? 

Svar

Åtgärd 800 är ersättningsberättigande för var och en av kronorna, eftersom de slutförs olika dagar.
En åtgärd är ersättningsberättigande när den slutförs, enligt 4 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

I föreskriftens 4§ finns definitioner bland annat för när en åtgärd för tandstödd protetik är slutförd. En åtgärd för tandstödd protetik är slutförd när konstruktionen är utlämnad. Det är därför de förutsättningar som är vid utlämningen som gäller.

Åtgärd 800 är ersättningsberättigande när en enda krona utförs i en käke under samma dag. Åtgärd 801 är ersättningsberättigande för samtliga kronor när flera kronor utförs i en käke vid samma tillfälle.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Kan ersättning lämnas för både åtgärd 800 och 801 under samma dag?

Svar

Ja, ersättning kan lämnas för både åtgärd 800 och 801 samma dag, men inte i samma käke.

Åtgärd 800 är endast ersättningsberättigande när en enda krona slutförs i en käke vid ett tillfälle. Åtgärd 801 är ersättningsberättigande för samtliga kronor när flera kronor eller krona och hängande led utförs i en käke vid samma tillfälle.

Åtgärd 800 och 801 kan därför inte kombineras i samma käke samma dag. Däremot är en åtgärd 800 i ena käken ersättningsberättigande tillsammans med en åtgärd 800 eller fler åtgärd 801 i andra käken under samma dag.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Om jag ska utföra två kronor i samma käke samtidigt, den ena kronan utförs med utbytesåtgärd 922 (tand 25) och den andra ersätts inom stödet (tand 26). Kan jag använda åtgärd 800 för tanden 26?

Svar

Ja, det finns inga restriktioner mellan åtgärd 800 och utbytesåtgärd 921 och 922. Det innebär att åtgärd 800 är ersättningsberättigande i samma käke som utbytesåtgärd 922 vid samma tillfälle.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient önskar få en krona utförd på 14 då han tycker att tanden är ful. Kronan på 14 ska patienten betala själv eftersom den inte är skadad.

Tand 14 är sedan tidigare rotbehandlad och är symtomfri. Men rotfyllningen ser otät ut och skulle behöva revideras innan tanden förses med en pelare och krona. Ingår rotfyllningen och pelaren i tandvårdsstödet?

Svar

För behandling med krona och pelare på tand som inte har någon skada finns inget tillstånd inom tandvårdsstödet och därmed lämnas ingen ersättning för den protetiska behandlingen.

I villkorstexten för tillstånd 4041 Ofullständig rotfyllning som kräver revision inför reparationsåtgärd, framgår att ersättning endast lämnas när rotbehandling krävs inför reparationsåtgärd inom tandvårdsstödet.

Eftersom kronan och pelaren vid kosmetisk tandvård inte ersätts inom tandvårdsstödet, lämnas inte heller ersättning för att revidera rotfyllningen.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

När vi inför rotbehandling måste skapa en trepanationsöppning, genom en kronförsedd tand, vilket tillstånd tillämpas när tanden sedan ska repareras? Är en ny krona ersättningsberättigande?

Svar

I allmänna råd till förskriftens 2 § framgår att det ibland kan behöva fastställas ett nytt tillstånd efter det att en behandling utförts. Det kan till exempel vara efter trepanation när tandsubstans förlorats eller när en skada i permanent tandstödd konstruktion uppkommit.

När en rotbehandling utförts genom en laboratorieframställd krona kan trepanationshålet ofta repareras med en fyllning (700-åtgärd). Om reparationen sker i kombination med ett stift är istället åtgärd 812 ersättningsberättigande. I vissa fall kan skadan på kronan bli så omfattande att reparation inte är möjlig. Vid en skada på en krona tillämpas tillstånd 4882 om det är en enstaka krona eller tillstånd 5445 om kronan sitter i en bro. För att en ny krona eller bro ska vara ersättningsberättigande ska skäl till varför reparation eller återcementering inte är möjlig beskrivas i patientjournalen om det inte redan framgår av dokumentationen enligt D.1 alternativt E.0.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

En patient vill byta ut amalgamfyllningar mot komposit eller kronor, vilken ersättning lämnas för detta inom det statliga tandvårdsstödet?

Svar

Byte av felfria fyllningar ersätts inte inom det statliga tandvårdsstödet.

För att en ny fyllning ska vara ersättningsberättigande inom det statliga stödet ska det finnas ett tillstånd, såsom en skada på fyllningen eller tanden. Finns det ett tillstånd, så anger tillståndet vilka tandvårdsåtgärder som är ersättningsberättigande.

Däremot kan patienten i vissa särskilda fall få stöd för byte av felfria amalgamfyllningar till hälso- och sjukvårdsavgift på grund av avvikande reaktioner mot dentala material. Detta regleras i 6–7 §§ Tandvårdsförordningen (1998:1338). Det är behandlande tandläkare som vid ett sådant fall ska lämna in en förhandsbedömning till landstinget/regionen där patienten bor. 

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Kan jag ta en åtgärd 311 för instruktion av mellanrumsborstar när jag lämnar ut en implantatbro?

Svar

Nej, det framgår i inledningstexten till Implantatprotetiska åtgärder, 850–865 att en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen ingår. I alla åtgärder för protetiska konstruktioner eller tandregleringsapparatur ingår en hygieninstruktion vid utlämnande av den nya konstruktionen eller apparaturen.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilken tid gäller för omgörning av fast protetik som lämnats ut i december 2018, två eller tre år?

Svar

Fast protetik som slutförs i december 2018 har två års omgörningstid. För en slutförd åtgärd är det den föreskrift och dess bestämmelser som gällde när åtgärden slutfördes som ska tillämpas.  Äldre föreskrifter gäller därför för åtgärder som slutförts före den 15 januari 2019.

För fast protetik som slutförts före den 15 januari 2019 är alltså omgörningstiden två år och för fast protetik som slutförs den 15 januari 2019 eller senare är omgörningstiden tre år.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Ibland använder jag ett dyrare material i en krona. Ska jag rapportera in den extra kostnaden?

Svar

Av 15§ Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd framgår att vid rapportering till Försäkringskassan ska vårdgivarens totala pris för den utförda åtgärden rapporteras. Det innebär hela priset för det som utförts och använts för åtgärden i det aktuella fallet.

I inledningstexten för åtgärd 800 – 809 står det att alla material och moment vid behandling ingår i åtgärden. Det står även att Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad. Vid inrapportering ska alltså materialet inkluderas i priset för åtgärd 800/801 och hela kostnaden rapporteras till Försäkringskassan.