HSLF-FS 2021:37
Åtgärder » 884

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för reparation eller ombyggnad inklusive provning i förekommande fall.

Åtgärden är ersättningsberättigande för

  • utbyte av samtliga proteständer på implantatstödd bro,
  • förstärkning av implantatstödd bro med utförande av metallbacking, lasersvetsning eller lödning samt i förekommande fall nytt basmaterial,
  • svetsning eller lödning av ny brodel med minst en ny implantatstödd krona inklusive nytt porslin på befintliga led, 
  • reparation av porslinsfraktur eller nytt porslin på mer än fyra befintliga led, eller
  • ombyggnad eller reparation av implantatstödd bro som inkluderar nytt porslin på mer än tre befintliga led.

I åtgärden ingår inte av- och återmontering, implantatstödd krona, hängande led i ny brodel, distansskruv eller fästskruv/broskruv.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per käke och dag.

Referenspris: 7 655 kr
Referenspris specialistandvård: 8 365 kr

fr.o.m. 2022-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 880–884 ingår alla material om inte annat anges i åtgärdstexten, alla moment vid behandling såsom provisorium på implantatet, förslutning, cementering, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten.

I åtgärderna ingår även kontroll och eventuell justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilka dokumentationskrav gäller för tillstånd 5447 när åtgärd 884 ska rapporteras in?

Svar

Vid tillstånd 5447 gäller regel E.0 som innebär att aktuellt tillstånd ska dokumenteras i patientjournalen innan behandling påbörjas. Dokumentation, till exempel att patienten har skadade komponenter i sin helkäksbro, ska ske med foto eller modell om tillståndet inte framgår av befintlig aktuell röntgen. I övrigt gäller inga särskilda villkor för dokumentation när åtgärd 884 ska tillämpas.

Om däremot en ny konstruktion ska utföras ska det beskrivas i patientjournalen varför ombyggnad eller reparation inte är möjlig.