HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 409

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden är endast ersättningsberättigande för lambåoperation i en eller flera kvadranter när annan lambåoperation utförs vid samma operationstillfälle.

Åtgärden är endast ersättningsberättigande tillsammans med 

  • åtgärd 404, 405, 427–433, 452 eller 454 i annan kvadrant under samma dag,
  • åtgärd 451 eller 453 i annat operationsområde (kvadrant eller tandposition 3–3) under samma dag, 
  • åtgärd 408 i annan käke under samma dag, eller
  • åtgärd 420–426, 541 eller med utbytesåtgärd 925 eller 928 i annan tandposition under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 403–405, 410, 427–433, 436, 452, 454 eller ytterligare 409 i samma kvadrant eller med 451 eller 453 i samma operationsområde (kvadrant eller tandposition 3–3) under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 408 i samma käke under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 420–426, 541 eller med utbytesåtgärd 925 eller 928 i samma tandposition under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163, 401, 402, 406 eller 407 under samma dag med samma behandlare.

Referenspris: 1 535 kr
Referenspris specialisttandvård: 2 055 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430–433 och 451–454 ingår tandextraktion i samma kvadrant. 

I åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.