HSLF-FS 2022:26
Åtgärder » 409

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden är endast ersättningsberättigande för lambåoperation i en eller flera kvadranter när kirurgisk behandling av parodontit eller periimplantit utförs i annan kvadrant vid samma operationstillfälle.

Åtgärden tillämpas för

  • kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder, eller 
  • separation och kirurgiskt avlägsnande av rot på en eller flera molarer inklusive tillputsning av kvarvarande rot.

Åtgärden är ersättningsberättigande endast tillsammans med åtgärd 452 eller 454 i annan kvadrant eller med åtgärd 451 eller 453 i annat operationsområde (kvadrant eller tandposition 3–3) under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 403, 410, 436 eller ytterligare 409 i samma kvadrant under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 401, 402 eller 406 under samma dag med samma behandlare.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 420 i samma tandposition under samma dag.

Referenspris: 1 670 kr
Referenspris specialisttandvård: 2 180 kr

fr.o.m. 2023-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 451, 452, 453 och 454 ingår tandextraktion i samma kvadrant. 

I åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.