HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 829

829

Immediatprotes, hel käke

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för hel protes eller täckprotes som utförs immediat.

I åtgärden ingår inte justering. 

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per käke och dag.

Referenspris: 7 815 kr
Referenspris specialisttandvård: 9 245 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 822–829 ingår alla material och moment vid behandling såsom retentionsanalys, preparation av ocklusala stöd eller förningsplan, ocklusionsanpassning samt en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten. 

I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförandet av åtgärden om inget annat anges i åtgärdstexten. Justering ingår dock inte om tänder eller implantat i protesområdet tagits bort inom ett år innan protesen slutförts. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient ska få en ny helprotes. För att proteständerna i överkäken ska få rätt form, så har jag tagit en modell av patientens gamla protes. Kan jag använda åtgärd 141 för studiemodell då?

Svar

Åtgärd 141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering, är en åtgärd vid undersökning och diagnostik och är endast ersättningsberättigande inom tillstånd 1001-1302 för undersökningar. Ersättning lämnas för åtgärd 141 när studiemodeller krävs för behandlingsplanering. Detta framgår av åtgärdstexten. Åtgärden inkluderar index och modeller i bägge käkarna.

Ersättning lämnas därför inte för åtgärd 141 när modellen tas för att tandteknikern ska se vilken form de gamla proteständerna har. Extra modell för detta syfte ingår i åtgärderna för hel under- eller överkäksprotes.