HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 603

603

Reponeringsskena, per skena

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden är endast ersättningsberättigande för laboratorieframställd reponeringsskena i överkäke.

I åtgärden ingår avtryck, anpassning och inslipning samt uppföljning av skenans funktion upp till sex månader efter utlämnandet.

Åtgärden är endast ersättningsberättigande för tandläkare med bevis om specialistkompetens i bettfysiologi samt för tandläkare under specialistutbildning när behandlingen sker vid utbildningsklinik inom bettfysiologi.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per ersättningsperiod.

Referenspris: 6 310 kr
Referenspris specialisttandvård: 7 675 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.