HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 814

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för broreparation med omfattande tandteknisk insats när befintlig bro avlägsnas och nytt akryl- eller porslinsarbete behöver utföras efter reparation. 

I åtgärden ingår återcementering samt i förekommande fall provisorier. 

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per brokonstruktion, dag och behandlare.

Referenspris: 8 760 kr
Referenspris specialisttandvård: 10 845 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 811–815 ingår alla material och moment vid behandling såsom nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), exkavering och preprotetiska fyllningar, preprotetisk bettslipning, provisorium, cementering oavsett cementeringsmetod, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad. 

I åtgärderna ingår även kontroll och eventuell justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.