HSLF-FS 2021:37
Åtgärder » 889

889

Distansskruv, per styck

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden är ersättningsberättigande endast i samband med reparation. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 858 för samma tandposition under samma dag.

Referenspris: 385 kr
Referenspris specialistandvård: 385 kr

fr.o.m. 2022-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 880–884 ingår alla material om inte annat anges i åtgärdstexten, alla moment vid behandling såsom provisorium på implantatet, förslutning, cementering, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten.

I åtgärderna ingår även kontroll och eventuell justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande