HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 201

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för utförlig

  • dialog med patienten om orsakssamband i syfte att förebygga karies, parodontit, periimplantit, tandslitage eller käkfunktionsstörning, eller
  • instruktion gällande egenvård. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 101, 111 eller 112 under samma dag vid samma mottagning.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 213, 214, 250–252, 311–314, 321, 341–343, 350–352 eller ytterligare 201 under samma dag med samma behandlare. 

Referenspris: 495 kr
Referenspris specialisttandvård: 495 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.