HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 407

407

Övrig kirurgi eller plastik

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för

  • korrigerande mjukvävnadskirurgi, 
  • avlägsnande av mjukvävnadsförändring, 
  • benplastik som kräver lambå, 
  • frenulumplastik, 
  • preprotetisk friläggning med lambå, 
  • separation och extraktion av del av molar inklusive tillputsning av kvarvarande rot, eller 
  • övrig kirurgi som kräver lambå och inte inryms i annan ersättnings­berättigande åtgärd för kirurgi.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 420–426, eller med utbytesåtgärd 925 eller 928 för samma tandposition under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 427, 428 eller 430–433 i samma kvadrant under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163, 404, 405, 408, 409, 429, 451–454, 541 eller ytterligare 407 under samma dag med samma behandlare.

Referenspris: 2 330 kr
Referenspris specialisttandvård: 2 915 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430–433 och 451–454 ingår tandextraktion i samma kvadrant. 

I åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilken åtgärd ska tillämpas för att separera och extrahera en rot av en molar?

Svar

Åtgärd 407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik är ersättningsberättigande för separation och extraktion av del av molar. Åtgärden är exempelvis ersättningsberättigande inom tillstånd 4001-4012 för karies, 3043 för parodontit eller 3051 för sjukdomar i tandpulpan eller de periradikulära vävnaderna.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Behöver ett koagulationsvärde fastställas för att åtgärd 480 ska ersättas? Vad gäller om det planerade kirurgiska ingreppet inte kan utföras för att värdet är för högt?

Svar

Åtgärd 480 avser kontroll av koagulation när det krävs före tanduttagning eller annat invasivt ingrepp

  a. för fastställande av aktuellt koagulationsvärde eller

  b. vid annan sjukvårdskontakt.

Det senare kan vara fallet för patienter som medicinerar med antikoagulationsläkemedel, där man inte fastställer något koagulationsvärde.

I åtgärdstexten framgår att kontakten med sjukvården ska vara dokumenterad i patientjournalen.

Åtgärd 480 är en tilläggsåtgärd och är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd för kirurgi eller annat invasivt ingrepp (åtgärd 163, 341–343, åtgärder i 400-serien eller åtgärd 541) under samma dag. Om inte någon sådan behandling utförs kan inte heller åtgärd 480 rapporteras.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag har en patient med mycket nedslitna tänder och det behövs kirurgisk friläggning för att få tillräcklig retention för att kunna göra kronor. Jag har hittat åtgärd 407 och 408, men vilket tillstånd ska jag använda?

Svar

Tillstånd 5051 Avsaknad av retention, kan tillämpas. Inom tillståndet är åtgärd 407 och 408 för preprotetisk friläggning med lambå samt åtgärder för rotbehandling ersättningsberättigande. En förutsättning är att behandlingen krävs inför tandstödd protetik som ersätts inom tandvårdsstödet. Vid friläggning av fem eller fler tänder som ska behandlas med tandstödd protetik och där mindre än halva kronhöjden återstår för minst två av tänderna, tillämpas åtgärd 408. I alla övriga fall tillämpas åtgärd 407. Enligt regel E.0 ska tillståndet dokumenteras med foto eller modell om det inte redan framgår av befintlig aktuell röntgen.