HSLF-FS 2019:9
Åtgärder » 406

406

Tanduttagning, övertalig tand

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 404, 405, 427, 428, 430, 431 eller 432 i samma kvadrant under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163 för samma tandposition under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 451, 452, 453 eller 454 under samma dag.

Referenspris: 1 035 kr
Referenspris specialistandvård: 1 340 kr

fr.o.m. 2020-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430, 431, 432, 451, 452, 453 och 454 ingår tandborttagning i samma kvadrant. 

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.