HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 131

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3–3

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 132–134 eller ytterligare 131 under samma dag. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 115 eller 116 under samma dag med samma behandlare.

Referenspris: 1 115 kr
Referenspris specialisttandvård: 1 440 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 131–134 ingår exponering, rekonstruktioner och reformateringar, eventuell framkallning, analys, lagring av bilder samt skriftlig dokumentation. I referenspris för specialisttandvård ingår även upptagande av anamnes och remissvar.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.