HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Hjälp

Hjälp

I sökrutan ovan kan du skriva in söktermer som "1001", "163", "tvåtandslucka" eller "implantat". Resultatet presenterar sökvägar från samtliga delar i KUSP: föreskriften, handboken och besvarade frågor. Därefter kan du genom att klicka på de olika sökvägarna och få ytterligare information. Du kan filtrera dina sökresultat genom att välja endast en källa exempelvis ”Handbok”.

I KUSP presenteras handbokens olika delar och handboksexempel visas där det är relevant, exempelvis under ett tillstånd eller en åtgärd. För den som vill läsa handboken i sin helhet rekommenderas i stället den PDF som finns tillgänglig via en länk längst ner på startsidan.

"Frågor och svar" innehåller frågor om tandvårdsstödet som TLV besvarat.