HSLF-FS 2021:37
Åtgärder » 811

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per tandposition, dag och behandlare.

Referenspris: 605 kr
Referenspris specialistandvård: 770 kr

fr.o.m. 2022-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 811–815 ingår alla material och moment vid behandling såsom nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), exkavering och preprotetiska fyllningar, preprotetisk bettslipning, provisorium, cementering oavsett cementeringsmetod, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad. 

I åtgärderna ingår även kontroll och eventuell justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande