HSLF-FS 2021:37
Åtgärder » 164

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Åtgärdsbeskrivning

I åtgärden ingår endast laboratoriekostnaden.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per dag och behandlare.

Referenspris: 675 kr
Referenspris specialistandvård: 675 kr

fr.o.m. 2022-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 141–164 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.