HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 206

206

Fluoridbehandling

Åtgärdsbeskrivning

I åtgärden ingår i förekommande fall professionell tandrengöring.

Åtgärden omfattar cirka 20 minuter behandlingstid. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 101, 111 eller 112 under samma dag vid samma mottagning.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 103, 107, 108, 207–209 eller 341–343 under samma dag med samma behandlare. 

 Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 205, 321 eller ytterligare 206 under samma dag.

Åtgärden är ersättningsberättigande högst sex gånger per ersättningsperiod.

Referenspris: 405 kr
Referenspris specialisttandvård: 405 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.