HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 454

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för lambåoperation

  • i flera kvadranter vid implantat med periimplantit,
  • i flera kvadranter vid implantat med periimplantit och vid tänder med parodontit i en eller flera kvadranter,
  • vid implantat med periimplantit i en kvadrant och vid tänder med parodontit i en eller flera andra kvadranter,
  • vid implantat med periimplantit och vid tänder med parodontit i en kvadrant samt vid tänder med parodontit i en eller flera andra kvadranter.

Åtgärden tillämpas även för lambåoperation i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 i samma käke vid

  • tre eller fler implantat med periimplantit och vid en eller flera tänder med parodontit, eller
  • fyra eller fler implantat med periimplantit.

I åtgärden ingår mekanisk infektionsbehandling.

I åtgärden ingår inte av- och återmontering av implantatstödd krona eller bro. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande för lambåoperation inom tand­position 3–3 i samma käke som enbart omfattar

  • upp till tre implantat med periimplantit, eller 
  • ett till två implantat med periimplantit och tänder med parodontit.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163, 401, 402, 406 eller 407 under samma dag med samma behandlare.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 403, 409, 410 eller 436 i samma kvadrant under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 404, 405, 408, 429, 451–453 eller ytterligare 454 under samma dag.

Referenspris: 5 480 kr
Referenspris specialisttandvård: 7 365 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430–433 och 451–454 ingår tandextraktion i samma kvadrant. 

I åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Behöver ett koagulationsvärde fastställas för att åtgärd 480 ska ersättas? Vad gäller om det planerade kirurgiska ingreppet inte kan utföras för att värdet är för högt?

Svar

Åtgärd 480 avser kontroll av koagulation när det krävs före tanduttagning eller annat invasivt ingrepp

  a. för fastställande av aktuellt koagulationsvärde eller

  b. vid annan sjukvårdskontakt.

Det senare kan vara fallet för patienter som medicinerar med antikoagulationsläkemedel, där man inte fastställer något koagulationsvärde.

I åtgärdstexten framgår att kontakten med sjukvården ska vara dokumenterad i patientjournalen.

Åtgärd 480 är en tilläggsåtgärd och är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd för kirurgi eller annat invasivt ingrepp (åtgärd 163, 341–343, åtgärder i 400-serien eller åtgärd 541) under samma dag. Om inte någon sådan behandling utförs kan inte heller åtgärd 480 rapporteras.