HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 836

836

Komplicerad lagning av protes

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för komplicerad lagning där svetsning av nya stöd eller fästen behövs eller vid utbyte av ett flertal proteständer inklusive eventuell provning. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 831, 832, 834, 835, 837, 839 eller ytterligare 836 för samma käke under samma dag vid samma mottagning.

Referenspris: 4 275 kr
Referenspris specialisttandvård: 4 930 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 831–839 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten. 

I åtgärd 832–839 ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförandet av åtgärden.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Tandläkaren önskar utföra sonderande betthöjning med hjälp av befintliga proteser som är kraftigt nedslitna. För att åstadkomma en rimlig funktion och estetik måste de nya proteserna höjas relativt mycket. Det planeras en successiv betthöjning i 2–3 omgångar med hjälp av fyllningsmaterial som appliceras på proteständerna för att på så sätt sondera rätt betthöjd. Ersätts denna behandling inom tandvårdsstödet?

Svar

Tillstånd 5042 som rör förändringar i vertikal käkrelation ”när skäl föreligger för att förändra betthöjd eller ocklusionsplan genom preprotetisk eller annan förberedande bett­anpassning” kan tillämpas. Åtgärd 848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition, är ersättningsberättigande. Åtgärd 848 är ersättningsberättigande en gång per tandposition, ersättningsperiod och mottagning. Detta oavsett om betthöjningen sker i flera omgångar.

Vid mycket nedslitna tänder på en protes som måste bytas ut kan tillstånd 5443 Hel protes som är trasig, illapassande eller som ändras till täckprotes eller tillstånd 5444 Delprotes som är trasig, illapassande eller som måste byggas till tillämpas. Åtgärd 836 är ersättningsberättigande för utbyte av ett flertal proteständer.