HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 601

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för laboratorieframställd bettskena (stabiliseringsskena, Shoreskena, molarstödsskena, Hawleyplåt/Dessnerplåt).

I åtgärden ingår avtryck, anpassning och inslipning samt uppföljning av skenans funktion upp till tre månader efter utlämnandet.

Åtgärden är ersättningsberättigande högst två gånger per ersättningsperiod.

Referenspris: 3 965 kr
Referenspris specialisttandvård: 5 485 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.