HSLF-FS 2023:21
Handbok

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

 Handbok

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 TLV 03804/2023

Handbok till HSLF-FS 2023:21, TLV:s föreskrifter om statligt tandvårdsstöd

Beslutad 4 december 2023

Gäller från den 15 januari 2024

Version 15.0

Om handboken för statligt tandvårdsstöd

Denna handbok presenterar delar av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2023:21) om statligt tandvårdsstöd på ett mer lättillgängligt sätt, oftast med kliniska exempel. Aktuell föreskrift är ett omtryck av grundföreskriften som heter Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd. TLV:s föreskrifter ges numera ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. Det är fortfarande TLV som ansvarar för innehållet i föreskrifterna om statligt tandvårdsstöd, även om författningssamlingen formellt ges ut av Socialstyrelsen.

En handbok är inte en juridiskt bindande text, såsom lagar, förordningar och föreskrifter. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar. Det är nödvändigt att läsa föreskriften parallellt med handboken eftersom föreskriften reglerar vad som är ersättnings­berättigande inom tandvårdsstödet och det är där fullständiga regler och villkor finns.

Handbok_version_14.0 KUSP_html_d6a1579a1d492ec0.png

Tänk på att alltid ha den senaste versionen av föreskrift och handbok!
 Varje gång det kommer en ny version av föreskriften sker ändringar i det statliga tandvårdsstödet kring vad som är ersättningsberättigande vård.

På vår webbplats www.tlv.se hittar du alltid de senaste versionerna av både föreskrift och handbok.

Handboken följer ordningen i föreskriften, HSLF-FS 2023:21, och är indelad i följande avsnitt:

Allmänt om tandvårdsstöd
Undersökningar och utredningar
Hälsofrämjande insatser
Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd
Reparativ vård
Rehabiliterande och habiliterande vård
Utbytesåtgärder

Handbokens exempel belyser en specifik situation. Det kan finnas andra behandlings­alternativ för samma patientfall och därmed andra åtgärder eller tillstånd som kan tillämpas.