HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 846

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för laboratorieframställd skena, hel eller i sektioner.

I åtgärden ingår avtryck, anpassning och inslipning samt uppföljning av dess funktion och effekt upp till sex månader efter utlämnandet.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per käke, ersättnings­period och behandlare.

Referenspris: 4 800 kr
Referenspris specialisttandvård: 5 715 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 845–848 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Lämnas ersättning för en behandling med sektionerade skenor när betthöjden behöver ändras?

Svar

Åtgärd 846 Skena, hel eller i cementerad i sektioner... avser såväl hela som sektionerade skenor. Åtgärden är ersättningsberättigande inom tillstånd 5042 Förändringar i vertikal käkrelation...

Åtgärd 846 är även ersättningsberättigande inom tillstånd 3162.


TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Varför är åtgärd 607 för bettslipning och 848 för ocklusal påbyggnad inte ersättningsberättigande inom tillstånd 3161 Käkfunktionsstörning?

Svar

Tillstånd 3161 Käkfunktionsstörning, innefattar alla former av käkfunktionsstörning, exempelvis både vid akut och vid långvarig smärta.

Ocklusal korrigering, som bland annat innefattar bettslipning eller påbyggnad, får enligt de nationella riktlinjerna för vuxentandvård (NR) rekommendationen icke-göra vid akut käkledssmärta eller akut käkledsartrit, eftersom det kan vara skadligt. Vid långvariga smärttillstånd som kronisk käkledssmärta, kronisk käkledsartrit och symtomatisk käkledsartros, får däremot ocklusal korrigering rekommendationer mellan 4 och 5.

Det finns därför ett separat tillstånd för instabil ocklusion, 3162, som är kopplat till långvarig smärta. Åtgärderna för ocklusal korrigering: 607 Bettslipning för ocklusal stabilisering, 848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering… samt 846 Skena, hel eller cementerad i sektioner ...för bettstabilisering är därför endast ersättningsberättigande inom tillstånd 3162 vid käkfunktionsstörning. Om dessa åtgärder varit ersättningsberättigande vid tillstånd 3161 som omfattar alla patienter med käkfunktionsstörning skulle tandvårdsstödet inte följa NR:s rekommendationer.