HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 214

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för kvalificerat stöd för beteendeförändring vid risk för munhälso­relaterade sjukdomar och ska innehålla en individanpassad behandlingsplan för teoribaserad beteendepåverkan.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 201, 213, 250–252, 311–314 eller 350–352 under samma dag med samma behandlare.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per dag.

Referenspris: 575 kr
Referenspris specialisttandvård: 575 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.