HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 321

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för intensiv fluorid­behandling, antimikrobiell behandling eller fördjupad kost­rådgivning baserad på en kostanamnes. 

I åtgärden ingår i förekommande fall professionell tandrengöring.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 201 under samma dag med samma behandlare. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 205, 206 eller ytterligare 321 under samma dag.

Referenspris: 500 kr
Referenspris specialisttandvård: 500 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Ibland efter en parodontal behandling så vill jag fluorbehandla tandhalsarna på samtliga tänder. Ingår detta då i åtgärderna 341 och 342 eller kan jag även ta en åtgärd 321 för detta? 

Svar

Vid tillstånd 3043 Parodontit är bl.a. åtgärderna 341-343 ersättningsberättigande men inte åtgärd 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom. I åtgärd 341-343 framgår det av åtgärdstexterna att åtgärden i förekommande fall även innefattar behandling med fluor. Fluorbehandling som utförs för att minska besvär efter den parodontala behandlingen ingår således i åtgärd 341 – 343. Det har ingen betydelse om det är en enstaka tand eller om hela bettet fluorbehandlas.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Måste en fördjupad kostrådgivning finnas med innan eller i samband med intensiv fluorlackning för att åtgärd 321 ska vara ersättningsberättigande? 

Svar

Nej, det finns inget krav i föreskriften på att både fördjupad kostrådgivning och intensiv fluorbehandling måste utföras för att åtgärden ska vara utförd och ersättning lämnas. Åtgärden kan alltså rapporteras antingen när intensiv fluorbehandling utförs eller när fördjupad kostrådgivning utförs.