HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 205

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

Åtgärdsbeskrivning

I åtgärden ingår i förekommande fall professionell tandrengöring.

Åtgärden omfattar cirka 10 minuter behandlingstid.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 207, 208, 209 eller 341–343 under samma dag med samma behandlare.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 206, 321 eller ytterligare 205 under samma dag.

Åtgärden är ersättningsberättigande högst sex gånger per ersättningsperiod.

Referenspris: 205 kr
Referenspris specialisttandvård: 205 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.