HSLF-FS 2022:26
Åtgärder » 839

839

Inmontering av förankringselement 

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för rebasering av täckprotes med samtidig inmontering av förankringselement. 

I åtgärden ingår inte förankringselement.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837 eller ytterligare 839 för samma käke under samma dag vid samma mottagning.

Referenspris: 3 240 kr
Referenspris specialisttandvård: 3 875 kr

fr.o.m. 2023-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 831–839 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten. 

I åtgärd 832–839 ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförandet av åtgärden.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.