HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Om webbplatsen » Kontakta oss

Kontakta oss

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Box 22520, Fleminggatan 14, 104 22 Stockholm
Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99
registrator@tlv.se, www.tlv.se
Organisationsnummer: 202100-5364

Så här behandlar TLV personuppgifter.

För frågor kring tillämpning av tandvårdsstödet, vänligen kontakta Försäkringskassan på telefon:

0771-17 90 00