HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 831

831

Justering av avtagbar protes 

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för justering av

  • partiell protes utan metallskelett som är äldre än en månad,
  • partiell protes med metallskelett som är äldre än tre månader, eller
  • hel underkäksprotes eller överkäksprotes som är äldre än tre månader.

Åtgärden tillämpas även för justering av

  • immediatprotes, hel käke, eller
  • protes där tänder eller implantat i protesområdet tagits bort inom ett år innan protesen slutförts.  

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 832–837, 839 eller ytterligare 831 för samma käke under samma dag vid samma mottagning.

Referenspris: 425 kr
Referenspris specialisttandvård: 555 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 831–839 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten. 

I åtgärd 832–839 ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförandet av åtgärden.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.