HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 523

523

Stiftborttagning 

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för avlägsnande av stift i rotkanal före rotfyllningsåtgärd eller vid ny stiftförankring vid protetik. 

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per tandposition och ersättningsperiod.

Referenspris: 1 330 kr
Referenspris specialisttandvård: 1 720 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 501–523 ingår alla material och moment vid behandling såsom kofferdamläggning inklusive nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå) eller uppbyggnad med fyllningsmaterial, vid behov röntgen, bakterieprov, upprepade rensningar och kontroller, fram till färdig rotfyllning och förslutning av tanden med temporär fyllning.

I åtgärderna ingår även besök för kontroll samt behandling vid efterbesvär, undantaget kirurgisk behandling.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

När jag rensade 26 fick jag en filfraktur i en kanal. Vilken åtgärd kan tillämpas när filen tas bort?

Svar

Det finns inga åtgärder inom tandvårdsstödet för behandling av instrumentfrakturer. Omhändertagande av egna komplikationer såsom borttagning av instrumentfrakturer ingår i åtgärden för rotbehandlingen.

Instrumentfraktur eller perforation bör alltid anmälas till patientskadeförsäkringen. Enligt 12 § patientskadelagen (1996:799) måste vårdgivaren ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av lagen. För en anmäld skada kan försäkringsbolaget lämna ersättning för behandlingen, även när den sker hos en annan behandlare. Det är viktigt att anmälan sker till patientskadeförsäkringen så att patienten även har ekonomiskt skydd ifall en senare komplikation uppstår.