HSLF-FS 2019:9
Paragrafer, regler och allmänna råd

Paragrafer, regler och allmänna råd

Här hittar du paragrafer, regler och allmänna råd som tillhör föreskriften.

Föreskriftens paragrafer

Regler

 

För hälsofrämjande insatser gäller, i den mån det anges i villkoren för respektive tillstånd, följande regel för ersättning.

 B.1 

För behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd gäller, i den mån det anges i villkoren för respektive tillstånd, följande regel för ersättning.

 C.1 

Allmänna råd

Allmänna råd är generella rekommendationer om hur föreskriften kan eller bör tillämpas.