HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 408

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för preprotetisk friläggning med lambå vid fem eller fler tänder som ska behandlas med tandstödd protetik inom tandvårdsstödet och där mindre än halva kronhöjden återstår för flera av tänderna.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 404, 405, 429 eller 451–454 under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 409 i samma käke under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 403 eller 410 i samma kvadrant under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163, 401, 402, 406 eller 407 under samma dag med samma behandlare. 

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per käke och ersättningsperiod.

Referenspris: 4 715 kr
Referenspris specialisttandvård: 6 085 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430–433 och 451–454 ingår tandextraktion i samma kvadrant. 

I åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag har en patient med mycket nedslitna tänder och det behövs kirurgisk friläggning för att få tillräcklig retention för att kunna göra kronor. Jag har hittat åtgärd 407 och 408, men vilket tillstånd ska jag använda?

Svar

Tillstånd 5051 Avsaknad av retention, kan tillämpas. Inom tillståndet är åtgärd 407 och 408 för preprotetisk friläggning med lambå samt åtgärder för rotbehandling ersättningsberättigande. En förutsättning är att behandlingen krävs inför tandstödd protetik som ersätts inom tandvårdsstödet. Vid friläggning av fem eller fler tänder som ska behandlas med tandstödd protetik och där mindre än halva kronhöjden återstår för minst två av tänderna, tillämpas åtgärd 408. I alla övriga fall tillämpas åtgärd 407. Enligt regel E.0 ska tillståndet dokumenteras med foto eller modell om det inte redan framgår av befintlig aktuell röntgen.