HSLF-FS 2019:9
Åtgärder » 114

114

Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas som en diagnostikåtgärd vid fullständig parodontal undersökning

  • efter undersökning hos tandläkare,
  • efter basundersökning inom åtgärd 111 hos tandhygienist, eller
  • för utvärdering av behandlingsresultat efter avslutad behandlingsserie inklusive exspektansperiod.  

Åtgärden är även ersättningsberättigande för fördjupad kariesutredning inklusive kostanamnes.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 111, 112 eller 113 under samma dag vid samma mottagning.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per dag och behandlare.

Referenspris: 525 kr
Referenspris specialistandvård: 

fr.o.m. 2020-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I undersökningsåtgärderna 101–114 ingår upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för undersökning och diagnostik inklusive information till patienten avseende dessa.

I förekommande fall ingår

  • behandlingsplanering,
  • foton för diagnostik, för behandlingsplanering och för dokumentation, 
  • provtagning, receptförskrivning och remisshantering inklusive dokumentation, 
  • undersökningsprotokoll, skriftlig prisuppgift eller skriftlig behandlingsplan enligt 10, 12 §§ förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient behöver komma en extra gång till tandhygienisten mellan de årliga revisionsundersökningarna för att undersöka gingivan kring en implantatbro i underkäken. För vilken åtgärd lämnas ersättning? 

Svar

För akut eller annan undersökning hos tandhygienisten finns åtgärd 113 inom tillstånd 1301, Behov av mindre omfattande undersökning. Åtgärden är ersättningsberättigande som en diagnostikåtgärd när annan undersökning utförs än åtgärd 111, 112 eller 114. Till exempel när ett enstaka problem behöver undersökas extra. Åtgärden kan även tillämpas vid en undersökning av akuta besvär hos tandhygienisten.