HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 350

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för utförlig

  • dialog med patienten om orsakssamband vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, eller
  • instruktion gällande egenvård.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 201, 213, 214, 250–252, 311–314, 351, 352, 650 eller ytterligare 350 under samma dag med samma behandlare.

Åtgärden är endast ersättningsberättigande under förutsättning att en undersökning, åtgärd 101–114, först har slutförts vid samma mottagning inom samma ersättningsperiod. 

Åtgärden är ersättningsberättigande högst sex gånger under en ersättningsperiod vid samma mottagning.

Referenspris: 325 kr
Referenspris specialisttandvård: 325 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

Innan distanskontakt via videolänk påbörjas ska vårdbehovet ha diagnosticerats vid ett fysiskt besök vid samma mottagning inom samma ersättningsperiod och behandlaren ska ha bedömt att vidare behandling i det enskilda fallet är lämplig att utföra på distans. Bedömningen ska dokumenteras i patientjournalen.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.