HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 823

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

Åtgärdsbeskrivning

I åtgärden ingår i förekommande fall bockade klamrar samt kontroll och justering upp till en månad efter slutförande av åtgärden. 

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per käke och dag.

Referenspris: 5 800 kr
Referenspris specialisttandvård: 6 840 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 822–829 ingår alla material och moment vid behandling såsom retentionsanalys, preparation av ocklusala stöd eller förningsplan, ocklusionsanpassning samt en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten. 

I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförandet av åtgärden om inget annat anges i åtgärdstexten. Justering ingår dock inte om tänder eller implantat i protesområdet tagits bort inom ett år innan protesen slutförts. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Är en temporär protes ersättningsberättigande för en tandlucka fastän roten finns kvar och ska rotbehandlas?

Svar

När en patient har en tandlucka där roten/rötterna finns kvar och dessa planeras att behållas är behandling med avtagbar protes ersättningsberättigande inom tillstånd 5006 Lucka inom position 5-5 som beror på att en eller flera tänder saknar krondel.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag har gjort en provisorisk protes för en tvåtandslucka, men kan inte hitta åtgärder för behandlingen inom tillstånd 5033 Tvåtandslucka ... Är temporära proteser inte ersättningsberättigande inom tillståndet?

Svar

Inom tillstånd 5033 finns inga åtgärder för avtagbara proteser. För partiell tandlöshet som ska ersättas med avtagbar protes finns tillstånd 5005 Partiell tandlöshet, oavsett antal tänder, som åtgärdas med avtagbar protes. Inom tillstånd 5005 lämnas ersättning vid partiell tandlöshet oavsett tandluckans storlek och för samtliga avtagbara proteser, även de som är avsedda för temporärt bruk.