HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 204

204

Profylaxskena, per skena

Åtgärdsbeskrivning

I åtgärden ingår avtryckstagning samt framställning, utprovning och utlämning av skena. 

Åtgärden är ersättningsberättigande två gånger per dag och behandlare.

Referenspris: 915 kr
Referenspris specialisttandvård: 915 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.