HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 847

847

Klammerplåt 

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för bettspärrplåt eller bettkorrigeringsplåt. 

I åtgärden ingår avtryck, anpassning, kontroller och justering samt uppföljning av funktion och effekt upp till sex månader efter utlämnandet. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 eller med utbytesåtgärd 940 eller 941 under samma ersättningsperiod.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per ersättningsperiod och behandlare.

Referenspris: 4 460 kr
Referenspris specialisttandvård: 5 370 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 845–848 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.