HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 302

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för sjukdoms- eller smärtbehandling, främst i form av 

 • en långtidstemporär fyllning, 
 • incision, spolning och tamponad vid abscess inklusive bedövning, 
 • en temporär krona, 
 • behandling av postoperativa besvär (med villkoret att primäringreppet är utfört på annan mottagning), 
 • behandling vid dry socket, 
 • överkappning eller partiell pulpotomi vid tandfraktur inklusive temporär fyllning, 
 • bonding av extraherad tand till granntand, 
 • avlägsnande av vävnadsskadande extensionsled inklusive puts,
 • avlägsnande av broled inför lambåoperation inklusive puts,
 • akupunktur,
 • annan behandling av tillstånd i käkled eller käkmuskler.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande för injektion med botulinumtoxin.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande för behandling när specifik åtgärd för denna finns inom aktuellt tillstånd. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 301, 303, 304 eller ytterligare 302 under samma dag med samma behandlare.

Referenspris: 860 kr
Referenspris specialisttandvård: 1 120 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilka åtgärder är ersättningsberättigande för preprotetiska fyllningar?

Svar

Det finns inga åtgärder för preprotetiska fyllningar inom tandvårdsstödet. Dessa fyllningar ingår i åtgärderna för att utföra tandstödd protetik. Detta framgår av den inledande texten för åtgärd 800 - 809 för tandstödd protetik i föreskriften.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Kan man kombinera åtgärd 301–304 för sjukdomsbehandling med åtgärder för reparation ur 700-serien, vid komplicerad fyllningsterapi som kräver underfyllningar?

Svar

Nej, exkavering och material ingår i åtgärden för fyllningen. Det framgår av den inledande texten till 700-åtgärderna i föreskriften.

Om exempelvis enbart sjukdomsbehandling i form av exkavering och temporär eller långtidstemporär fyllning kan utföras vid första besöket, kan åtgärd 301, 302, 303 eller 304 tillämpas beroende på antal tänder som behandlas.

När permanent fyllning utförs kan åtgärd för denna rapporteras för samma tand/tänder vid ett senare tillfälle. Motsvarande gäller vid stegvis exkavering då åtgärd 322 används vid exkaveringstillfället och 700-åtgärd för fyllning inrapporteras efter en exspektansperiod, när den permanenta fyllningen slutförs.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient kom akut till mig med en omfattande fraktur på en tand. Patienten önskar en krona på tanden, men vill vänta några månader med att göra den. För att inte tanden ska gå sönder mer var jag tvungen att göra en långtidstemporär fyllning i komposit. Vilken åtgärd ska jag använda? Har jag låst tanden för kronterapi när jag gjort en långtidstemporär fyllning i komposit?

Svar

Vid tillstånd 4081 Omfattande fraktur eller förlust av tandsubstans lämnas ersättning för bland annat åtgärd 302 Sjukdoms- eller smärtbehandling.

För åtgärd 302 står det i åtgärdstexten: "Åtgärden tillämpas för sjukdoms- eller smärtbehandling, främst i form av ..."

I åtgärdsbeskrivningen för åtgärd 302 anges att ersättning lämnas för en långtidstemporär fyllning. Detta gäller oavsett vilket material som används. Det bör av journalanteckningen framgå att fyllningen är långtidstemporär. Ersättning lämnas därmed senare även för en krona åtgärd 800 eller 801 om regel D.3 Kronregel är uppfylld.

Om ersättning istället har lämnats för en permanent kompositfyllning, åtgärd 701-707 och tanden inte har en ny skada lämnas inte ersättning för en krona åtgärd 800 eller 801.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilket tillstånd ska tillämpas när en parodontalt skadad tand extraheras och sedan bondas till granntänderna? I åtgärd 302 finns angivet att åtgärden kan tillämpas när en extraherad tand bondas till granntänder efter extraktion, men för en entandslucka, tillstånd 5031, lämnas inte ersättning för åtgärd 302.

Svar

När en extraherad tand bondas till granntänderna är det en del av behandlingen inom samma tillstånd som extraktionen gjordes. Om tanden extraherades på grund av parodontit tillämpas tillstånd 3043 Parodontit. Bonding av en extraherad tand till en granntand är inte en rehabiliterande behandling av en entandslucka och därför inte ersättningsberättigande inom tillstånd 5031.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vad gäller för fastsättning av en lossnad retainer? Kan man ta det som en sjukdomsbehandlande åtgärd t.ex. 302 eller måste patienten betala detta utan tandvårdsstöd?

Svar

Det finns inget tillstånd i föreskriften för lossnad retainer eller risk för bettförändringar. Därför lämnas inte ersättning från det statliga tandvårdsstödet för ny retainer eller recementering av en lossnad retainer. Retentionsappartur samt kontroll av denna ingår i åtgärd 900–908 och utbytesåtgärd 940–941 upp till ett år efter avslutad aktiv behandling.

Om en delvis lossnad retainer orsakar decubitus finns tillstånd 3071 Afte inklusive traumatiskt sår. Tandvårdsersättning kan då lämnas för sjukdomsbehandlande åtgärd.