HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 447

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas som en tilläggsåtgärd vid lambåoperation av tand med djup bendefekt. 

I åtgärden ingår rekonstruktiva material.

Åtgärden är ersättningsberättigande endast tillsammans med åtgärd 451 eller 452 under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 446, 448 eller ytterligare 447 under samma dag.

Åtgärden är endast ersättningsberättigande för tandläkare med bevis om specialistkompetens i parodontologi samt för tandläkare under specialist­utbildning när behandlingen sker vid utbildningsklinik inom parodontologi.

Referenspris: 1 335 kr
Referenspris specialisttandvård: 1 465 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430–433 och 451–454 ingår tandextraktion i samma kvadrant. 

I åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.