HSLF-FS 2020:28
Åtgärder » 447

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas som en tilläggsåtgärd vid lambåoperation av tand med djup bendefekt. 

I åtgärden ingår rekonstruktiva material.

Åtgärden är ersättningsberättigande endast tillsammans med åtgärd 451 eller 452 under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 446, 448 eller ytterligare 447 under samma dag.

Åtgärden är endast ersättningsberättigande för tandläkare med bevis om specialistkompetens i parodontologi samt för tandläkare under specialistutbildning när behandlingen sker vid utbildningsklinik inom parodontologi.

Referenspris: 1 260 kr
Referenspris specialistandvård: 1 370 kr

fr.o.m. 2021-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430, 431, 432, 451, 452, 453 och 454 ingår tandborttagning i samma kvadrant. 

I åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande