HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Om webbplatsen

Om webbplatsen

Om TLV

Vi är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn. Vi arbetar för att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna.

Inom tandvårdsområdet beslutar vi om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Vi bestämmer även om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Läs mer på www.tlv.se

Om KUSP

KUSP gör det enklare för tandvården att ta reda på vilka regler inom tandvårdsstödet som gäller för olika behandlingar. KUSP är också ett stöd för Försäkringskassans personal som svarar på frågor från tandvården kring regelverket.

Målet med KUSP är att det ska vara ett hjälpmedel för att förenkla den kliniska vardagen. KUSP erbjuder lättillgänglig och sökbar information från föreskriften, handboken och besvarade frågor om tandvårdsstödet. Tandvården ska inte behöva gå till flera källor för att få en helhetsbild.

KUSP har utvecklats i samråd med tandvården och Försäkringskassan och vi har fokuserat på tillgänglighet och användarvänlighet.

Vi vill ha dina synpunkter

Det viktigaste för oss är att öka kunskapen om tandvårdsstödet för att patienterna ska få rätt tandvårdsersättning och myndigheten tror att KUSP kan bidra till det. TLV är därför mån om att få återkoppling från tandvården för att kunna göra KUSP ännu bättre. Om du har synpunkter kan du lämna dem via registrator@tlv.se, ange gärna "KUSP" i ämnet för mejlet.