HSLF-FS 2021:37
Åtgärder » 876

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Åtgärdsbeskrivning

I åtgärden ingår fästskruv och knäppe eller annat förankringselement oavsett material.

Referenspris: 7 165 kr
Referenspris specialistandvård: 7 495 kr

fr.o.m. 2022-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 871–878 ingår alla material om inte annat anges i åtgärdstexten, alla moment vid behandling såsom preprotetisk bettslipning, förslutning, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten.

I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande