HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 313

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för kvalificerat stöd för beteendeförändring vid munhälso­relaterade sjukdomar och ska innehålla en individanpassad behandlingsplan för teoribaserad beteendepåverkan.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 201, 213, 214, 250–252, 311, 312, 314 eller 350–352 under samma dag med samma behandlare.

 Åtgärd 313 eller 351 är ersättningsberättigande sammantaget högst en gång under en ersättningsperiod vid samma mottagning.  

Referenspris: 1 240 kr
Referenspris specialisttandvård: 2 565 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Måste man ha en speciell utbildning för att ersättning ska lämnas för åtgärd 313 och 314?

Svar

Nej, det finns inga krav på formell utbildning för att åtgärd 313 eller 314 ska vara ersättningsberättigande.

Däremot finns krav om att det i journalen ska finnas en individuell behandlingsplan för beteendepåverkan samt en dokumenterad motivering till varför beteendemedicinsk behandling ska utföras.

Behandlingsplanen för beteendepåverkan är inte detsamma som hela den behandlingsplan som vanligen upprättas för en patients behandling, utan snarare en del av den. En lämplig bakgrund för att upprätta en individanpassad behandlingsplan för teoribaserad beteendepåverkan är att, förutom att ha kunskap om den sjukdom som en beteendeförändring syftar till att påverka, ha färdighet i lämplig kommunikationsmetod, samt kunskap om de teorier och metoder som ligger till grund för att påverka människors beteende.