HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 142

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för skanning av båda käkarna och index. I åtgärden ingår även nödvändigt antal framtagna fysiska modeller från samma skanning. 

Åtgärden är endast ersättningsberättigande när studiemodeller behövs för behandlingsplanering.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per dag och behandlare.

Åtgärden är ersättningsberättigande högst två gånger per ersättningsperiod och behandlare.

Referenspris: 480 kr
Referenspris specialisttandvård: 480 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 141–164 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.