HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 858

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för alla typer av permanent distans som skruvas fast separat och som är industriellt framställd eller fräst.

I åtgärden ingår läkhätta.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 871–873 för samma käke under samma ersättningsperiod.

Referenspris: 1 420 kr
Referenspris specialisttandvård: 1 420 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 850–865 ingår alla material om inte annat anges i åtgärdstexten, alla moment vid behandling såsom provisorium på implantatet, förslutning, cementering, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten.

I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

En patient har en bro 33–35. Förutom denna bro så föreligger tandlöshet i underkäken. Tandläkaren avser att rehabilitera patienten med en avtagbar konstruktion i form av en skeletterad partiell protes, förankrad med hjälp av ett implantat i position 43. Kan denna behandling utföras med ersättning från tandvårdsstödet?

Svar

I detta fall tillämpas tillstånd 5016 för friändstandlöshet när samtliga tänder i position 1 och bakåt saknas samt tandlöshet som övergår på motstående sida. Behandling med ett implantat i position 43 är ersättningsberättigande. För det kirurgiska ingreppet är åtgärderna 420, 421/ 422 ersättningsberättigande. Även åtgärd 858 för distans är ersättningsberättigande inom tillstånd 5016.

Vid partiell tandlöshet som ska åtgärdas med en avtagbar protes tillämpas tillstånd 5005 och behandling med partiell protes, åtgärd 824 eller 825, är ersättningsberättigande. Däremot är inte åtgärd för förankringselement på implantat ersättningsberättigande inom tillstånd 5005.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Lämnas ersättning för distans enligt åtgärd 858 när en täckprotes utförs?

Svar

Nej, det lämnas ingen ersättning för distans (åtgärd 858) när en täckprotes (åtgärd 871 – 873) utförs, vilket framgår i åtgärdstexten för 858. I åtgärdstexten för 871 – 873 står att förankringselement och distans oavsett typ ingår i åtgärderna. Det är således endast implantaten, åtgärd 420, som rapporteras separat.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilken åtgärd kan jag använda för temporära distanser? Jag har en patient som fått fyra implantat inopererade i en sjutandslucka, där ett av implantaten förlorades efter en tid. Patienten ska reopereras eftersom det implantatet behövs. Nu tänker jag göra en långtidstemporär implantatbro på de tre implantaten medan vi väntar på läkning och reoperation. Jag tänker göra bron på temporära distanser.

Svar

Det finns ingen åtgärd inom tandvårdsstödet för temporära distanser.

Det är tillstånd 5450 som tillämpas när utvärdering eller belastning behövs innan permanent implantatkonstruktion kan utföras. Till exempel vid reoperation efter förlust av implantat som ska ingå i planerad konstruktion. Inom tillstånd 5450 lämnas ersättning, förutom för långtidstemporär bro, även för permanenta distanser, åtgärd 858.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilken åtgärd kan jag använda för en vinklad distans till en implantatkrona i en entandslucka med tillstånd 5031?

Svar

I utbytesåtgärd 926 eller 929 för implantatförankrad krona vid tillstånd 5031 ingår distans eller annan kopplingsdel i åtgärden. Det framgår av åtgärdstexten för åtgärd 926 och 929 och gäller alla typer av distanser, även sådan som skruvas fast separat. Vidare framgår i den inledande texten för Utbytesåtgärder implantat i entandslucka att alla moment och material ingår, liksom tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad. Så kostnaden för den vinklade distansen läggs in i den totala kostnaden för åtgärden innan den rapporteras till Försäkringskassan. Dvs. när åtgärden rapporteras ska det totala priset inklusive alla komponenter och material ingå.