HSLF-FS 2021:37
Åtgärder » 888

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden är ersättningsberättigande endast i samband med reparation.

Åtgärden tillämpas för fästskruv/broskruv för att skruva fast en protetisk konstruktion på implantat- eller distansnivå.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 850 eller 852 för samma tandposition eller med åtgärd 861–863, 865 eller 874–876 för samma käke under samma ersättningsperiod med samma behandlare.

Referenspris: 185 kr
Referenspris specialistandvård: 185 kr

fr.o.m. 2022-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 880–884 ingår alla material om inte annat anges i åtgärdstexten, alla moment vid behandling såsom provisorium på implantatet, förslutning, cementering, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten.

I åtgärderna ingår även kontroll och eventuell justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.