HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 405

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden är endast ersättningsberättigande för lambåoperation.

Åtgärden tillämpas för 

  • kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i en kvadrant vid komplicerade förhållanden, 
  • kirurgiskt avlägsnande av annan vävnad vid komplicerade förhållanden,
  • tandextraktion och operativ slutning av oroantral kommunikation vid samma besök,
  • operativ slutning av oroantral kommunikation, eller 
  • komplicerad kirurgisk friläggning av tand, med anbringande av ortodontiskt förankringselement. 

Med komplicerade förhållanden avses i direkt anslutning till mandibular­kanal, mycket komplicerad rotanatomi, distoangulärt tippade tänder, inskränkt gapförmåga, horisontellt liggande tänder eller extremt högt liggande tänder i överkäken. 

I åtgärden ingår sedering med perorala läkemedel. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande för apikalkirurgisk behandling.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 403, 409 eller 410 i samma kvadrant under samma dag. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 408 eller 451–454 under samma dag. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163, 401, 402, 404, 406, 407, 421–433, 541 eller med utbytesåtgärd 925 eller 928 under samma dag med samma behandlare.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per dag och behandlare.

Referenspris: 4 135 kr
Referenspris specialisttandvård: 5 245 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430–433 och 451–454 ingår tandextraktion i samma kvadrant. 

I åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilka oralkirurgiska åtgärder kan ersättas med hälso- och sjukvårdsavgift?

Svar

Det är regeringen som beslutar vilka oralkirurgiska åtgärder som omfattas av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Åtgärderna framgår av 2 § tandvårdsförordningen (1998:1338) och de är:

• behandlingar av käkfrakturer,
• käkledskirurgi,
• rekonstruktiv och ortognat kirurgi,
• utredningar och behandlingar av oralmedicinska tillstånd,
• utredningar och behandlingar av smärttillstånd,
• övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser.  

Det är patientens landsting/region som hanterar denna tandvård.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Behöver ett koagulationsvärde fastställas för att åtgärd 480 ska ersättas? Vad gäller om det planerade kirurgiska ingreppet inte kan utföras för att värdet är för högt?

Svar

Åtgärd 480 avser kontroll av koagulation när det krävs före tanduttagning eller annat invasivt ingrepp

  a. för fastställande av aktuellt koagulationsvärde eller

  b. vid annan sjukvårdskontakt.

Det senare kan vara fallet för patienter som medicinerar med antikoagulationsläkemedel, där man inte fastställer något koagulationsvärde.

I åtgärdstexten framgår att kontakten med sjukvården ska vara dokumenterad i patientjournalen.

Åtgärd 480 är en tilläggsåtgärd och är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd för kirurgi eller annat invasivt ingrepp (åtgärd 163, 341–343, åtgärder i 400-serien eller åtgärd 541) under samma dag. Om inte någon sådan behandling utförs kan inte heller åtgärd 480 rapporteras.