HSLF-FS 2021:37
Åtgärder » 813

813

Broreparation med tandteknisk insats

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för broreparation med tandteknisk insats

  • när ny brodel kopplas till befintlig bro, eller 
  • vid brokoppling mellan två befintliga brodelar. 

I åtgärden ingår preparation, avtryck, tekniker­framställning av brokopplingsdelar och cementering. 

I åtgärden ingår i förekommande fall provisorier. 

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per brokonstruktion, dag och behandlare.

Referenspris: 4 695 kr
Referenspris specialistandvård: 5 795 kr

fr.o.m. 2022-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 811–815 ingår alla material och moment vid behandling såsom nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), exkavering och preprotetiska fyllningar, preprotetisk bettslipning, provisorium, cementering oavsett cementeringsmetod, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad. 

I åtgärderna ingår även kontroll och eventuell justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande