HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 251

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för kvalificerat stöd för beteendeförändring vid risk för munhälso­relaterade sjukdomar och ska innehålla en individanpassad behandlingsplan för teoribaserad beteendepåverkan.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 201, 214, 250, 252, 311–314, 350–352 eller 650 under samma dag med samma behandlare.

Åtgärden är endast ersättningsberättigande under förutsättning att en undersökning, åtgärd 101–114, först har slutförts vid samma mottagning inom samma ersättningsperiod.

Åtgärd 251 eller 213 är ersättningsberättigande sammantaget högst en gång under en ersättningsperiod vid samma mottagning.  

Referenspris: 845 kr
Referenspris specialisttandvård: 845 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

Innan distanskontakt via videolänk påbörjas ska vårdbehovet ha diagnosticerats vid ett fysiskt besök vid samma mottagning inom samma ersättningsperiod och behandlaren ska ha bedömt att vidare behandling i det enskilda fallet är lämplig att utföra på distans. Bedömningen ska dokumenteras i patientjournalen.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.